فایل کامل<دانلود پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه 90 سوالی ویرایش سوم>

پرسشنامه طرحواره یانگ 90 سوالی,دانلود پرسشنامه طرحواره یانگ 90 سوالی,تفسیر پرسشنامه طرحواره یانگ 90 سوالی,پرسشنامه 90 سوالی طرحواره یانگ,نمره گذاری پرسشنامه 90 سوالی یانگ,دانلود پرسشنامه طرحواره یانگ 90 سوالی,پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه 90 سوالی دانلود پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه 90 سوالی ویرایش سوم به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل دانلود پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه 90 سوالی ویرایش سوم.را مشاهده می نمایید

دانلود پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه 90 سوالی با نمره گذاری، روایی و پایایی


مشخصات فایل
تعداد صفحات9حجم24/655 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
تحلیل پرسشنامه طرح وارۀ یانگ(فرم کوتاه، ويرايش سوم، 90 گويه‌اي):

اين پرسشنامه توسط يانگ(1990) ساخته شد. پرسشنامة خود - گزارشي طرح واره هاي ناسازگار اوليه، داراي 90 ماده است كه 18 حيطه از طرح واره هاي ناسازگار اوليه از قبيل محروميت هيجاني، رهاشدگي / بي ثباتي، بي اعتمادي / بدرفتاري ، انزواي اجتماعي / بيگانگي، نقص / بي مهري(بي عشقي) شكست درپيشرفت، وابستگي/ بي كفايتي عملي، آسيب پذيري نسبت به ضرر و بيماري، گرفتاري، اطاعت، ايثار(فداكاري)، بازداري هيجاني، معيارهاي سختگيرانه، استحقاق داشتن/ برتري داشتن، خويشتن داري/ خود انضباطي ناكافي، تحسين/ جلب توجه، نگراني / بدبيني، خود ـ تنبيهي را اندازه مي گيرد.

روش نمره گذاری پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه 90 سوالی

هر آيتم به وسيله مقياس درجه بندي 6 تايي نمره گذاري مي شود(1=كاملاً در مورد من نادرست است.2 = تقريباً در مورد من نادرست است. 3 = مقداري درست است تا اينكه غلط باشد.4= اندكي در مورد من درست است.5= تقريباً در مورد من درست است.6= كاملاً در مورد من درست است). بنابراين نمره هاي اين پرسشنامه با جمع نمرات ماده هاي هر مقياس به دست مي آيد. به عبارت ديگر هر مقياس داراي 5 ماده است كه نوع طرح واره ناسازگاراوليه را اندازه مي گيرد. كمينه و بيشينه نمره هاي اندازه گيري طرح واره هاي ناسازگار اوليه بين 1تا 6مي باشد، كه نمرة بالا حاكي از ميزان بالاي طرح واره هاي ناسازگاراوليه در آزمودني ها است.


هنجاریابی پرسشنامه طرحواره یانگ فرم بلند 90 سوالی

در ايران علاوه بر هنجاريابي فرم كوتاه ويرايش اول (فرم 75 سوالي) توسط آهي و بشارت(1386)، فرم جديد ويرايش سوم( فرم كوتاه 90سوالي) كه در اين تحقيق استفاده شده، توسط يوسفی، اعتمادي، بهرامي و همكاران(1387) روایی و اعتبار پرسشنامه طرح واره های ناسازگار اولیه بر روی یک نمونه 579 نفری در دو مرحله (مرحلۀ اول394 و مرحلۀ دوم 185) بررسی شد. در اين بررسي اعتبار پرسشنامة طرح واره هاي ناسازگار اوليه با استفاده از دو روش آلفاي كرونباخ و دو نيمه كردن دركل نمونه به ترتیب(91/0 و 86/0)، در دختران(87/0 و 84/0) و در پسران(84/0، 81/0) بود(یوسفی، اعتمادی، بهرامی و همکاران،1387).


"

مطالب دیگر:
📒237- تحلیل سه بعدی عددی مراحل آبگیری سدخاكی - سنگریزه ای مطالعه موردی سدمارون📒238-بررسی برازش فشارهای آب منفذی حاصل ازمدل آزمایشگاهی و نرم افزار PLAXIS در سدهای خاكی همگن با استفاده از نرم افزار آماری sas📒239- ارزیابیفرسایشپذیری مصالح هسته سدهای خاكی در حالت عدم ارضای معیارهای فیلتر📒240- آنالیز عددی دو بعدی هسته رسی سدهای خاكی سنگریزه ای دردره های تنگ📒241- اصلاح خصوصیات خاك رس به منظور به كار گیری در دیوارهای آب بند سدها📒242- بررسی روش اجرای ژئوممبرین در دیوار آببند سد گتوند علیا📒243- طراحی سیستم نگهداری موقت تونلهای پنستاك سد رودبار لرستان به روش تجربی وعددی📒244-تعیین زاویه اصطكاك داخلی مصالح از روی دانه بندی مصالح درشت دانه در سدهای خاكی📒245-بهسازی تنشهای كششی و ضریب اطمینان پایداری سدهای خاكی با استفاده از ژئوگرید و مدلسازی نتایج با نرم افزار PLAXIS📒246-قابلیت تزریق پذیری ماسه ها با دوغاب شیمیایی سیلیكات سدیم📒247- تاثیرمدل های رفتاری خاك برنتایج تحلیل سدهای خاكی تحت اثرزلزله های حوزه نزدیك و حوزه دور📒248- برنامه ریزی تخصیص بهینه منابع آب با استفاده از مدل VENSIM ) مطالعه موردی سد علویان📒249- تحلیل مساله نشست سدخاكی حسنلو درحالت ناپایا transient با استفاده از نرم افزار seepw📒250-تأثیر زبری بستر رودخانه در انتشار امواج ناشی از شكست سد خاكی )مطالعه موردی رودخانه آجی چای و سد شهید مدنی (📒251- تعیین زمان به وجود آمدن ضرورت برای انجام آنالیز خطی و غیرخطی سدهای بتنی وزنی با توجه به درصد المان های ترك خورده📒252- ارائه یكرابطه جدید برای برآورد تاثیر ترانشه رسیدركاهشنشت از پی سدهای خاكی📒253- ساخت مدلفازی با استفاد هاز داده های مدل بهره برداری شده سد و مقایسه این دو مدل با دیدگاه تلفیقی آب سطحی و زیرزمینی📒254- محاسبه سیلابهای ساعتی شورلالی وارد شده به مخزن سد گتوند علیا با استفاده از نرم افزار hec-hms📒255- بهره برداری بهینه ازمخزن سد با استفاده از الگوریتم جامعه مورچگان📒256-ارزیابی بهبود رفتار لرزه ای سدهای هسته آسفالتی با استفاده از اصلاح مصالح درناحیه گذرهسته و پوسته📒257-بررسی عددی اثرانعطاف پذیری ساختگاه در رفتار لرزه ای سد گتوند با توجه به ركورد های حوزه نزدیك📒258- اثرتغییر اقلیم برپایداری شیروانی درسدها مطالعه موردیساحل چپ شیروانی سدلتیان📒259- روش های ژئوتكنیكی و غیر ژئودتیكی در اندازه گیری های جابجایی پروژه موردی آنالیز نتایج ابزار دقیق سد مخزنی مارون بهبهان📒260- آنالیز حرارتی سدهای بتنی📒261- توسعه سیاست های بهره برداری از سیستم سدهای شهیدعباسپور - گتوند - دز با استفاده از الگوریتم ژنتیك مبتنی برگرادیان