فایل کامل<پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ فرم کوتاه>

پرسشنامه طرحواره های یانگ,پرسشنامه طرحواره های یانگ فرم کوتاه,پرسشنامه طرحواره های ناسازگار یانگ,دانلود پرسشنامه طرحواره های یانگ,پرسشنامه ذهنیت های طرحواره ای یانگ,پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ,دانلود پرسشنامه طرحواره های ناسازگار یانگ پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ فرم کوتاه به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ فرم کوتاه.را مشاهده می نمایید

دانلود با نمره گذاری،پايايي،روایی و اعتبار و بررسی ابعاد و مولفه های آن


مشخصات فایل
تعداد صفحات13حجم28/55 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
فرم كوتاه پرسشنامه طرح‎واره ها‎ی یانگ (YSQ-SF)

نسخه اصلی پرسشنامه طرح واره ها (YSQ)، توسط یانگ برای اندازه گیری طرحواره های ناسازگار اولیه (1994) ساخته شده است. شكل كوتاه پرسشنامه طرحواره ها (YSQ-SF)برای اندازه گیری 15 طرحواره ناسازگار اولیه (یانگ،1998) بر اساس فرم اصلی ساخته شد. این طرحواره ها عبارتند از: محرومیت هیجانی، طرد/ بی ثباتی، بی اعتمادی / بدرفتاری، انزوای اجتماعی / بیگانگی، نقص/ شرم ، شکست ، وابستگی/بی کفایتی، آسیب پذیری نسبت به بیماری ، خود تحول نایافته / گرفتار ، اطاعت، فداکاری، بازداری هیجانی، معیارهای سرسختانه/ بیش انتقادی، استحقاق / بزرگ منشی و خودکنترلی ناکافی.


نمره گذاری پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ

هر پرسش بر یک مقیاس 6 درجه ای نمره گذاری میشود ( 1برای کاملا نادرست و 6 برای کاملا درست) در این پرسشنامه هر 5 پرسش یک طرحواره را می سنجد.


پايايي،روایی و اعتبار فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره هاي يانگ

پایایی و روایی این ابزار در پژوهش های متعددی به اثبات رسیده است ( بارانف و تیان ، 2007 ). هنجاریابی این پرسشنامه در ایران توسط آهی( 1384 ) در دانشگاههای تهران انجام گرفته است . همسانی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ در جمعیت مؤنث 97% و در جمعیت مذکر 98% بدست آمده است.در پژوهش حاضر الفای بدست آمده 96/0 است. آلفای مربوط به طرحواره ها در این مطالعه به شرح زیر است:

جدول 3-1: الفای کرونباخ مؤلفه های طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ

عامل تعداد مؤلفه الفای كرونباخ
شكست 5 89/0
نقص / شرم 5 89/0
محرومیت هیجانی 5 86/0
خود انضباطی ناكافی 5 71/0
آسیب پذیری نسبت به ضرر 5 84/0
استحقاق/بزرگ منشی 5 78/0
خود تحول نیافته / گرفتار 5 77/0
بی اعتمادی/ بدرفتاری 5 81/0
بازداری هیجانی 5 78/0
انزوای اجتماعی/ بیگانگی 5 79/0
از خودگذشتگی 5 82/0
رهاشدگی / بی ثباتی 5 70/0
اطاعت 5 82/0
معیارهای سرسختانه/عیب جویی افراطی 5 69/0
وابستگی/بی کفایتی 5 84/0
منبع:شهامت،ثابتی،رضوانی(1389)"

مطالب دیگر:
پروژه بررسي پديده هيدروپلانينگ به روش المان محدود و حجم محدودتحقیق خواص و روش های اندازه گیری ویسکوزیتهتحقیق شرح عملیات واحد Reforming پتروشیمی برزویهتحقیق علم الهيطرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی كافی نتطرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی احداث باشگاه ورزشیتحقیق ارزش يابي و انواع آنپروژه بررسی مبدل های حرارتی، آشنایی با انواع، اصول و کاربرد های آن ها در تبرید و تهویهگزارش کارآموزی طرح تولید آمونياك سوم در پتروشيمي رازيکتابچه آموزشی ایمنی دیگ های بخار و ظروف تحت فشارتحقیق اسفنج هاتحقیق اسكيتحقیق آسم، آسم ورزشی و اثر ورزش در بهبود و درمان آسمپاورپوینت بررسی و تحلیل میدان سن مارکو ونیزتحقیق اسيلوسكوپ هاگزارش دوره کارآموزی در پالایشگاه تبریزتحقیق عمليات بهره برداري نفتپروژه بررسی روش های ارزیابی پتانسیل خطر در واحد های تولید کننده نفت و گاز (HAZOP STUDY )تحقیق آلكیلاسیونتحقیق واحد اوره در پتروشیمی و پالایشگاهتحقیق گوگردتحقیق اسيد نيتريكگزارش کارآموزی و پروژه تولید الکلتحقیق صابونتحقیق شبيه سازي و بهينه سازی مصرف انرژی واحد بازيابي گوگرد