فایل کامل<ابزار سنجش هوش سازمانی و مدل های نظری جهت حمایت از آن>

اجزای هوش سازمانی,بهبود هوش سازمانی,پایان نامه هوش سازمانی,رویکردهای هوش سازمانی,ماهیت سازمان های هوشمند,ابزار سنجش هوش سازمانی,پیش نیازهای بهبود هوش سازمانی,مدل های نظری جهت حمایت از هوش سازمانی ابزار سنجش هوش سازمانی و مدل های نظری جهت حمایت از آن به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل ابزار سنجش هوش سازمانی و مدل های نظری جهت حمایت از آن.را مشاهده می نمایید

هدف از این پایان نامه بررسی می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات60حجم266/801 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

هوش سازمانی یک ساختار چند بعدی است که از ظرفیت تحلیل اطلاعات سازمانی ، قابلیت انطباق پذیری سازمانی و هوش احساسی تشکیل شده است . (Kalkan ; 2005 :44) ویژگی اصلی پیچیدگی موجود در تمامی انواع سیستم های اجتماعی منجر به تلاش هایی برای دانستن هرچه بیشتر درباره ی مجموعه ای از پارامتر ها که در واقع به الگوهای رفتاری یک سیستم حمله می کنند و زیرمجموعه ای از پارامترهای طراحی و متغیرهای کنترل و ارتباطات درونی آن ها که بوسیله ی آن این الگوهای رفتاری شکل می گیرند شده است .

شوائینگر به سه تئوری از سایبرنتیک سازمانی اشاره نموده که ابعاد جدیدی را به این تلاش ها اضافه کرده است:
مدل کنترل سیستماتیک - مدل سیستم قابل دوام - مدل یکپارچه ی تیمی

پیشنهاد وی این است که تلفیق این تئوری ها می تواند یک چهارچوب سیستماتیک برای پیشرفت و یادگیری سازمان هایی فراهم کند و بدین طریق هوش سازمانی را بالا می برد. این تئوری ها مکمل یکدیگرند و در اصول با هم مشترکند:
o مدل کنترل سیستماتیک چهارچوبی را طراحی می کند برای (خود)کنترلی جامع فعالیت های یک سازمان ، تا تناسب خود را افزایش دهد.
o مدل سیستم قابل دوام به مسائل تشخیص و طراحی ساختارهای یک سازمان برای ماندگاری و پیشرفت می پردازد.
o مدل یکپارچه ی تیمی یک چهارچوب ساختاری را فراهم می کند برای گسترش رفتار تعاملی در یک سازمان تا از آن طریق همبستگی، همکاری و خلق دانش را پرورش دهد ( schwaninger; 2001: 139).

خوشبختانه امروزه علوم روانشناختی در حیطه های صنعتی و سازمانی هم از لحاظ شناسایی عوامل و متغیر های موثر بر رفتار فرد در سازمان ها و هم از جهت معرفی ابزارهایی برای اندازه گیری این ویژگی ها پیشرفتی چشمگیر داشته است که بکارگیری و استفاده از این ابزارها امکان تصمیم گیری های دقیق و عینی تر را برای مدیران و برنامه ریزان عالی فراهم می سازد تا بتوانند با فراهم نمودن بستری مناسب جهت شکوفایی استعداد و پرورش کارکنان به سوی ارتقاء ، توسعه و تعالی سازمان ها گام بردارند (کهن سال و همکاران ،1389 :109 ).

در همین راستا ، آلبرشت در سال 2003 جهت سنجش و اندازه گیری هوش ، فرم 49 گویه ای مقیاس هوش سازمانی را طراحی و تدوین نمود و آن را در مورد یک گروه نمونه 128 نفری اجرا نمود و با استفاده از روش آلای کرونباخ پایایی هوش سازمانی کل 81% و هفت مولفه ی آن را به ترتیب 94% ،97% ، 97% ، 97% ، 98% ، 98% گزارش نمود. سپس از راه بررسی ارزش گویه ها و تحلیل عاملی به روش مولفه های اصلی نشان داد که در این مقیاس هفت عامل از ارزش ویژه ی بیش تر از یک برخوردارند و در هر هفت گویه که بار عاملی بیش تر را نشان می دادند، انتخاب گردیدند و آن عوامل را به ترتیب به عنوان مولفه های بینش راهبردی ،سرنوشت مشترک ، میل به تغییر ، روحیه ، اتحاد و توافق ، کاربرد دانش و فشار عملکرد نام گذاری کرد (Albrecht;2003:3).

فهرست مطالب
تعریف نظری هوش سازمانی 27
تعریف عملیاتی هوش سازمانی 27
هوش سازمانی 32
2ـ 1-1.مقدمه 32
2-1-2. تعاریف هوش سازمانی 32
2-1-2-1. هوش در حوزه روانشناسی 34
2-1-2-2. هوش در حوزه سازمانی 38
2-1-3. اهمیت هوش سازمانی 40
2-1-4. بهبود هوش سازمانی 42
2 ـ 1ـ 5. پیش نیازهای ضروری جهت بهبود هوش سازمانی 43
2 ـ 1ـ 5-1. تقویت سرمایه اجتماعی سازمان 43
2 ـ 1ـ 5-2. توجه به جایگاه سرمایه فکری در سازمان 43
2 ـ 1ـ 5-3. سرمایه فرهنگی در راستای تقویت سازمان 43
2 ـ 1ـ 5-4. ضرورت توجه به فرهنگ سازمانی 44
2 ـ 1ـ 5-5. تبدیل سازمان به سازمان یادگیرنده 44
2 ـ 1ـ 6. هوش سازمانی و یادگیری 44
2 ـ 1ـ 7. هوش سازمانی و هوش تجاری 45
2 ـ 1ـ 8. سه مدل نظری برای حمایت از هوش سازمانی 45
2 ـ 1ـ 9. رویکردهای هوش سازمانی 48
2 ـ 1ـ 9-1. رویکرد رفتارگرایی 49
2 ـ 1ـ 9-2. رویکرد شناخت گرایی 49
2 ـ 1ـ 9-3. رویکرد اجتماعی 48
2 ـ 1ـ 10. ضریب هوش سازمانی 47
2 ـ 1ـ 11. درک شهودی از هوشمندی 50
2 ـ 1ـ 12. ماهیت سازمان های هوشمند 53
2 ـ 1ـ 13. هوشمندی رقابتی و هوش سازمانی 56
2 ـ 1ـ 14. اقدامات اساسی در هوش سازمانی 56
2 ـ 1ـ 15. ابزار سنجش هوش سازمانی 58
2 ـ 1ـ 16. اجزای هوش سازمانی 59
2 ـ 1ـ 16-1. هوش سازمانی به عنوان یک فرایند 59
2 ـ 1ـ 16-2. هوش سازمانی به عنوان یک محصول 60
2 ـ 1ـ 17. فرایند هوش 60
2-2-1-2) تحقیقات داخلی پیرامون هوش سازمانی 33
2-2-2-2) تحقیقات خارجی پیرامون هوش سازمانی 39
منابع و مآخذ
الف) منابع فارسي
ب) منابع غیرفارسی


"

مطالب دیگر:
مقاله ترجمه شده رشته اقتصاد با عنوان عرضه محصول به محض تولید و تحویل محصول و تامین این زنجیرهمقاله رشته ادبیات فارسی با عنوان اسطوره، حماسه و ناخودآگاه جمعیمقاله رشته معماری با عنوان معماری بیونیکمقاله رشته محیط زیست با عنوان معماری سبزمعماری و شهرسازی تهران 16 و 17 میلادیتأثیر اقلیم بر گردشگری و صنایع دستی (مرداب انزلی- ماسوله – قلعه رودخان- تپه مارلیک- داماش)تأثیر شرایط اقلیمی بر فعالیتهای خاص گردشگری (کوهنوردی – شکار- ماهیگیری – قایقرانی)رنگ در معماریپروژه رشته معماری با عنوان نقشه های ساختمان مسكونی 2 طبقه همراه با پاركینگمقاله طراحی معماری سردر دانشكدهپروژه طراحی غرفه نمایشگاه سونیطراحی کل مجموعه شهرطرح تفصیلی شهر یزد،مطالعات حمل و نقل و ترافیکمقاله رشته معماری با عنوان نقش نور در تنظیم شرایط محیطی ساختمانﻧﻘﺶ اﻗﻠﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎنمقاله رشته گرافیک و معماری با عنوان نقاشی دیواریمقاله رشته معماری با عنوان نقاشی روی شیشه (ویترای)مقاله رشته ادبیات فارسی با عنوان صورخیال در قصاید خاقانی شروانیمقاله رشته ادبیات فارسی با عنوان محمد حسین بهجت تبریزی(متخلص به شهریار)معماری و محیط و بررسی معماری سبزمعماری گذشتهمعماری مسجد جامع اصفهانمعماری و ساختار مساجدمعماری قصر الحمراء (بصورت کامل و جامع)معماری بنا قوام دوله